Skoči na vsebino

VEČ

Država prejemnica

Črna gora

Naslov projekta

Pomoč Črni gori pri pogajanjih o pristopu k EU

Številka pogodbe

C1811-17-000060

Prejemnik sredstev

Center za evropsko prihodnost

Koda prejemnika

10000 () Public Sector Institutions

Vrsta pomoči

D02: tehnična pomoč v državi donatorici

Vsebinska opredelitev pomoči

15110: Public sector policy and administrative management

Financer

Ministrstvo za zunanje zadeve

Datum podpisa pogodbe

15. 3. 2017

Obdobje izvajanja

Od

1. 1. 2017

Do

30. 11. 2018

Predvidena vrednost v EUR

2017

21.694,66

2018

21.694,66

Realizirana vrednost v EUR

2017

21.694,66

2018

 

Spletna stran izvajalca

www.cep.si/news-and-press-/press-releases

Vpliv na podnebne spremembe (blaženje)

0 - ne vpliva

Vpliv na podnebne spremembe (prilagajanje)

0 - ne vpliva

Vpliv na biodiverziteto

0 - ne vpliva

Vpliv na dezertifikacijo

0 - ne vpliva

Vpliv na enakost spolov

1 - močno vpliva

Vpliv na zmanjšanje tveganja nesreč

0 - ne vpliva

Vpliv na povečanje odpornosti na nesreče

0 - ne vpliva

Ključni (pod)cilj trajnostnega razvoja iz Agende za trajnostni razvoj do leta 2030

10.6 Zagotoviti večjo zastopanost in vlogo držav v razvoju pri odločanju v mednarodnih ekonomskih in finančnih ustanovah za njihovo večjo učinkovitost, zanesljivost, odgovornost in verodostojnost