Skoči na vsebino

POMOČ ČRNI GORI PRI POGAJANJIH O PRISTOPU K EU

Projekt tehnične pomoči je namenjen neposredni pomoči delovnim skupinam za pogajanja o pristopu Črne gore k EU in v okviru teh pristojnim državnim organom, ki sodelujejo pri pripravi pogajalskih stališč. Slovenski strokovnjaki izvajajo svetovanja po posameznih pogajalskih poglavjih. Dinamika in vsebinska izvedba projekta je pogojena s pogajalsko dinamiko priprave pogajalskih stališč in aktivnosti v zvezi s pogoji za odprtje ter začasno zaprtje poglavij ter drugimi pogoji, ki jim mora Črna gora zadostiti za vstop v EU. Več»

 

Strokovnjaki Banke Slovenije svetujejo kolegom iz Črne gore, spletna novica MZZ, 18. 10. 2017