Skoči na vsebino

VEČ

Država prejemnica

Črna gora

Naslov projekta

Podpora razvoju politik za učinkovito rabo virov

Številka pogodbe

C1811-17-000060

Prejemnik sredstev

Center za evropsko prihodnost

Koda prejemnika

10000 () Public Sector Institutions

Vrsta pomoči

C01: projekti

Vsebinska opredelitev pomoči

41010: Environmental policy and administrative management

Financer

Ministrstvo za zunanje zadeve

Datum podpisa pogodbe

15. 3. 2017

Obdobje izvajanja

Od

1. 1. 2018

Do

31. 7. 2018

Predvidena vrednost v EUR

2018

32.176,51

Realizirana vrednost v EUR

2018

 

Spletna stran izvajalca

www.cep.si/news-and-press-/press-releases

Vpliv na podnebne spremembe (blaženje)

2 - je poglavitni namen dejavnosti

Vpliv na podnebne spremembe (prilagajanje)

2 - je poglavitni namen dejavnosti

Vpliv na biodiverziteto

0 - ne vpliva

Vpliv na dezertifikacijo

0 - ne vpliva

Vpliv na enakost spolov

1 - močno vpliva

Vpliv na zmanjšanje tveganja nesreč

0 - ne vpliva

Vpliv na povečanje odpornosti na nesreče

0 - ne vpliva

Ključni (pod)cilj trajnostnega razvoja iz Agende za trajnostni razvoj do leta 2030

12.2 Do leta 2030 doseči trajnostno gospodarjenje z naravnimi viri in njihovo učinkovito rabo