Skoči na vsebino

PODPORA RAZVOJU POLITIK ZA UČINKOVITO RABO VIROV

Osrednja tema je razvoj, sprejemanje in izvajanje okoljsko odgovornih politik, ki spodbujajo trajnostni razvoj in učinkovitejšo rabo naravnih virov. Namen projekta, ki se bo izvajal v letu 2018, je pomoč pri prepoznavanju potenciala, ki ga prinašajo rešitve gospodarskega razvoja, ki spoštujejo naravne danosti, npr. nova razvojna paradigma krožnega gospodarstva, ki ponuja rešitve za zaustavitev negativnih trendov izkoriščanja neobnovljivih virov in prekomernega onesnaževanja ob istočasnem zagonu gospodarstva. Javni sektor je tudi zgled, ki lahko odda pomemben signal črnogorskemu trgu v smeri izboljšanja in povečanja ponudbe v segmentu okoljsko manj obremenjujočih izdelkov in storitev, zato se bo v okviru delavnice predstavljena tudi vloga zelenega javnega naročanja, ki je močan vzvod za prehod v krožno, nizkoogljično gospodarstvo. Več»