Skoči na vsebino

ŽENSKE KOT NOSILKE POZITIVNIH DRUŽBENIH SPREMEMB V ČRNI GORI

Gospodarska kriza v Črni gori je najbolj prizadela javni sektor, ki je odpuščal predvsem ženske. Tako se je v državi ustvarila ekonomska odvisnost žensk. Ženske niso enakopravno zastopane v javnem in političnem življenju, občutno višja je stopnja brezposelnih žensk, nimajo enakih možnosti, so informacijsko nepismene in ekonomsko odvisne. Cilj projekta je povečati ekonomsko neodvisnost 1.000 žensk in pridobiti podporo črnogorske družbe glede pravic žensk ter enakosti spolov. Za ženske v Podgorici in okolici bo vzpostavljen center za opolnomočenje žensk, kjer bodo s pomočjo predavanj, delavnic, izobraževanj, svetovanj in usposabljanj krepile ekonomsko neodvisnost. S promocijo ozaveščanja javnosti o spoštovanju pravic žensk in enakih možnostih se bo opolnomočilo ženske, ki bodo nosilke pozitivnih družbenih sprememb v Črni gori. Več»