Skoči na vsebino

POMOČ ČRNI GORI PRI PROCESU POGAJANJ O PRISTOPU K EU 2013

 

Namen projekta je bila neposredna pomoč pristojnim ministrstvom pri pripravah na pregled usklajenosti zakonodaje prava EU, priprava akcijskih načrtov in svetovanje v povezavi s pogajalskim procesom.
 

V okviru projekta je deset slovenskih strokovnjakov nudilo tehnično pomoč po posameznih pogajalskih poglavjih:
- Poglavje 7 – Pravo intelektualne lastnine;
- Poglavje 5 – Javna naročila; 
- Poglavje Transportne politike in administrativnega upravljanje – pomoč pri prenosu direktiv s področja pomorstva;
- Poglavje 22 – Regionalna politika in koordinacija strukturnih skladov;
- Poglavje 21 – Vse evropsko omrežje;
- Poglavje 20 – Podjetništvo in industrijska politika;
- Poglavje 27 – Okolje, področje odpadkov.

 

Dosežena je bila večja usposobljenost javnih uslužbencev na izbranih področjih posameznih pogajalskih poglavij, boljše razumevanje pravnega reda EU ter razumevanje pogojev za odpiranje poglavij. Izdelano je bilo 36 priporočil za izboljšave pri organizaciji delovnih skupin, 3 predlogi sprememb zakonov in 1 strategija. Več »