Skoči na vsebino

POMOČ ČRNI GORI PRI POGAJANJIH O PRISTOPU K EU 2014

Splošni cilj projekta je bil dvig ravni usposobljenosti javnih uslužbencev, ki delujejo na izbranih področjih pomoči. Štirje slovenski strokovnjaki so v obliki svetovalnih sestankov pomagali pri pripravi pogajalskih izhodišč, pripravi ustreznejših rešitev v zvezi z zadostitvijo pogojev za odpiranje ter začasno zapiranje poglavij in nudili pomoč pri pripravi akcijskih načrtov in razlage prava EU. Svetovali so tudi pri pripravi predpisov in zakonodajnih rešitev.
 
Aktivnosti so potekale pri poglavjih: 15-energija, kjer je sodelovalo 7 javnih uslužbencev; 28-pravice pacientov na področju zdravja, na dvodnevni delavnici je sodelovalo 43 javnih uslužbencev; 14-transportna politika, na tridnevni delavnici je sodelovalo 12 javnih uslužbencev. Več »