Skoči na vsebino

POMOČ ČRNI GORI PRI POGAJANJI O PRISTOPU K EU-2016

Cilj projekta je bil dvig ravni usposobljenosti javnih uslužbencev, ki delujejo na izbranih področjih pomoči. Projekt je bil namenjen neposredni pomoči delovnim skupinam za pripravo pogajanj o pristopu Črne gore k Evropski uniji in v okviru teh pristojnim državnim organom pri pogajanjih o pristopu Črne gore k Evropski uniji. Slovenski strokovnjaki so v obliki svetovalnih sestankov pomagali pri pripravi pogajalskih izhodišč, pripravi ustreznih rešitev v zvezi z zadostitvijo pogojev za odpiranje ter začasno zapiranje poglavij, pri pripravi akcijskih načrtov, razlagi prava EU in svetovali pri zakonodajnih rešitvah za črnogorsko stran. Obravnavali so vsebine iz Poglavja 9 - Finančne storitve (Zavarovalniški nadzor), Poglavja 9 - Finančne storitve (Korporativno upravljanje bank) in Poglavja 27 – okolje in klimatske spremembe. Usposabljanj se je udeležilo 31 javnih uslužbencev. Več »