Skoči na vsebino

POMOČ ČRNI GORI PRI POGAJANJI O PRISTOPU K EU-2015

Cilj projekta je bil dvig ravni usposobljenosti javnih uslužbencev, ki delujejo na izbranih področjih pomoči. Štirje slovenski strokovnjaki so v obliki svetovalnih sestankov in seminarjev pomagali javnim uslužbencem Črne gore pri procesu približevanju Črne gore Evropskim integracijam in sicer, pri pripravi pogajalskih izhodišč, pripravi ustreznejših rešitev v zvezi z zadostitvijo pogojev za odpiranje ter začasno zapiranje poglavij, pri pripravi akcijskih načrtov, razlagi prava EU in svetovali pri zakonodajnih rešitvah.


Aktivnosti so bile osredotočene na poglavja (9 - finančne storitve, 11 – kmetijstvo in razvoj podeželja, 28 - varstvo potrošnikov in zdravja), za katera pogajanja so potekala v letu 2015. Dinamika svetovanja slovenskih strokovnjakov je bila pogojena s pogajalsko dinamiko pogajalskih stališč in aktivnosti. Več »

 

Pomoč Črni gori pri pogajanjih o pristopu k EU 2015, spletna novica MZZ, 9.9.2015