Skoči na vsebino

VEČ

Št. pogodbe

C1811-16-000007

Prejemnik sredstev

Center za evropsko prihodnost

Koda prejemnika

22000 () Donor country-based NGO

Vrsta pomoči

C01: projekti

Vsebinska opredelitev pomoči

15210: Security system management and reform

Financer

Ministrstvo za zunanje zadeve

Datum podpisa pogodbe

14. 3. 2016

Obdobje izvajanja

Od

1. 1. 2016

Do

 31. 12. 2016

Predvidena vrednost v EUR

2016

23.275,81

2016

 

Realizirana vrednost v EUR

2016

21.663,47

2016

 

Spletna objava (izvajalec)

www.cep.si/news-and-press-/press-releases

Podnebne spremembe (blaženje)

0 - ne vpliva

Podnebne spremembe (prilagajanje)

0 - ne vpliva

Enakost spolov

ni podatka

Okolje

ni podatka

Dobro upravljanje

1 – močno vpliiva