Skoči na vsebino

PODPORA VSTOPANJU ČRNE GORE V NATO

Črna gora je bila v Nato povabljena decembra 2015, polnopravna članica pa naj bi po napovedih črnogorske strani postala ob koncu leta 2016, ko zaključi s tehničnimi pogajanji. Slovenija je ena od najpomembnejših držav partneric na obrambnem področju.


Cilj projekta je bil dvig ravni usposobljenosti uslužbencev Ministrstva za obrambo, Ministrstva za zunanje zadeve in Vojske Črne gore, ki delujejo na pomembnih področjih vključevanja in delovanja Črne gore v Natu ter jim olajšati tehnična pogajanja pred vstopom in lažje delovanje po samem vstopu.


V okviru projekta je bila organizirano 4-dnevno usposabljanje za 46 udeležencev, kjer so slovenski strokovnjaki predstavili slovenski model na področju vključevanja v operacije in poveljstva zveze Nato, pomagali pri učinkoviti implementaciji zakonodaje s področja obrambe in obrambnih reform, pri pripravi drugih obrambnih dokumentov in strategij nastopa v mednarodnih operacijah in na mednarodnih vajah ter na področju integritete in odgovornosti pri nabavah kot tudi vodenju in upravljanju obrambnega sistema. Več »

 

Podpora Črni gori pri vstopu v NATO, spletna novica MZZ, 5. 4. 2016