Skoči na vsebino

VEČ »

Št. projekta oz. pogodbe / Donor project N°

1811-13-000011-7

Prejemnik sredstev /

Channel of delivery name

Center za mednarodno sodelovanje in razvoj /

Centre for international cooperation and development

Koda prejemnika / Channel code

10000 () PUBLIC SECTOR INSTITUTIONS

Vrsta pomoči / Type of aid

C01: projekti / project-type interventions

Vsebinska opredelitev pomoči / Purpose code

11240: Early childhood education

Financer / Extending agency

Ministrstvo za zunanje zadeve / Ministry of Foreign Affairs

Datum podpisa pogodbe / Commitment date

17.4.2013

Obdobje izvajanja / Start - End

od

1.1.2014

do

31.10.2014

Predvidena vrednost v EUR / Commitments in EUR

2014

20.000,00

 

 

Realizirana vrednost v EUR / Amounts extended in EUR

2014

20.000,00

 

 

Spletna objava (izvajalec)

http://www.cmsr.si/Dejavnosti/Mednarodno_razvojno_sodelovanje/Projekti/

Podnebne spremembe (blaženje) / Climate change (mitigation)

0 - ne vpliva / not targeted

Podnebne spremembe (prilagajanje) /

Climate change (adaptation)

0 - ne vpliva / not targeted

Enakost spolov / Gender equality

n. p. / n. a.