Skoči na vsebino

VEČ »

Št. projekta / Donor project N°

1811-11-000088

Prejemnik sredstev / Channel of delivery name

Zavod krog

Koda prejemnika / Channel code

22000 Donor country-based NGO

Vrsta pomoči / Type of aid

C01: projekti / project-type interventions

Vsebinska opredelitev pomoči / Purpose code

11230: Basic life skills for youth and adults

Financer / Extending agency

Ministrstvo za zunanje zadeve / Ministry of Foreign Affairs

Datum podpisa pogodbe / Commitment date

8.6.2011

Obdobje izvajanja / Start – End

18. 2. 2011 - 30. 6. 2013

Predvidena vrednost v EUR / Commitments in EUR

100.000

Realizirana vrednost v EUR / Amounts extended in EUR

98.265,73

Spletna stran prejemnika / Channel of delivery web page

www.zavod-krog.si/projekti