Skoči na vsebino

OD OKOLJA DO DRUŽINE, USPOSABLJANJE STROKOVNEGA KADRA, OTROK IN UČITELJEV, KAMPANJA TER REHABILITACIJA OTROK IZ ČRNE GORE

 

Projekt, zasnovan po načelih človekovih pravic, se nanaša na varstvo okolja, revščino in nasilje vseh vrst. Poseben poudarek je namenil pravici do življenja brez nasilja ne glede na spol, raso, barvo polti, etnično ali družbeno poreklo. Prek delavnic in izobraževanja je mlade in strokovne sodelavce ozaveščal na temo varstva okolja, nasilja v družini in enakosti spolov. Posebna pozornost je bila namenjena tudi izobraževanju kadra v novo ustanovljenem centru za otroke s posebnimi potrebami Plav.
 

V sklopu projekta je bila izvedena tudi rehabilitacija otrok v Sloveniji, v termah Snovik in v Kopru. Vanjo je bilo vključenih približno 60 otrok od 1. do 6. razreda osnovne šole s črnogorskega podeželja, ki so socialno ogroženi, brez enega ali obeh staršev ali žrtve diskriminacije zaradi etnične ali verske pripadnosti. Rehabilitacija je bila zelo uspešna. Izboljšalo se je psihosocialno stanje otrok, vzpostavljena sta bila medsebojna komunikacija in druženje med pripadniki različnih etničnih skupin, povečala se je strpnost, samozavest in samopodoba. Otroci so se naučili plavati, sodelovali so v interaktivnih delavnicah na temo ekologije, nasilja, revščine, na katerih so spoznavali nove pojme, vrednote in poglede na življenje. Več »