Skoči na vsebino

VEČ

Št. projekta / Donor project N°

2014/ČG

Prejemnik sredstev /

Channel of delivery name

Ministrstva in vladne službe / Public sector institutions

Koda prejemnika / Channel code

11000 – Donor Government

Vrsta pomoči / Type of aid

D01: napotitve strokovnjakov v države v razvoju / Donor country personnel

Vsebinska opredelitev pomoči / Purpose code

15110: Public sector policy and administrative management

Financer /

Extending agency

Ministrstvo za zunanje zadeve / Ministry of Foreign Affairs

Datum podpisa pogodbe / Commitment date

5.11.2012

Obdobje izvajanja / Start - End

Od / From

1.1.2014

Do / To

31.12.2014

Predvidena vrednost v EUR / Commitments in EUR

2014

20.000

Realizirana vrednost v EUR / Amounts extended in EUR

2014

18.992

 

 

Spletna stran prejemnika /

Channel of delivery web page

 

www.mzz.gov.si

Podnebne spremembe (blaženje) /

Climate change (mitigation)

0 - ne vpliva / not targeted

Podnebne spremembe (prilagajanje) /

Climate change (adaptation)

0 - ne vpliva / not targeted

Enakost spolov / Gender equality

0 - ne vpliva / not targeted

Pomoč okolju / Aid to environment

0 - ne vpliva / not targeted.

Dobro upravljanje / PD/GG

2 – je poglavitni namen dejavnosti/principal objective