Skoči na vsebino

KROVNI PROJEKT BILATERALNE TEHNIČNE POMOČI ČRNI GORI PRI POGAJANJIH O PRISTOPU K EU V 2014

Krovni projekt bilateralne tehnične pomoči Črni gori pri pogajanjih o pristopu k EU v 2014 je pomenil nadaljevanje in nadgradnjo aktivnosti, ki so v Črni gori potekale že v letih 2012 in 2013.  V okviru projekta so strokovnjaki/javni uslužbenci svetovali  ministrstvom Črne gore v posameznih fazah pogajalskega procesa (pregled usklajenosti zakonodaje, akcijski programi za doseganje pogojev, priprava pogajalskih izhodišč ter druge naloge povezane s tem procesom). Najprej je svetovanje potekalo pri poglavju 3 na področju priznavanja poklicnih kvalifikacij, pri poglavju 2 na področju Prostega pretoka oseb (delovne sile), pri poglavju 29 na področju Carinske unije, pri poglavju 8 - Politika konkurence na področju nadzora državnih pomoči, pri poglavju 17 - Ekonomska in monetarna politika, pri poglavju 14 – Promet na področju kopenskega prometa, pri poglavju 12 na področju Varne hrane, veterine in fitosanitarne politike, horizontalno glede koordinacije pogajalskega procesa in pri nadgradnji Portala EI za potrebe spremljanja usklajenosti nacionalnega pravnega reda s pravnim redom EU.  Več »

 

V tem okviru so svetovali tudi strokovnjaki preko Centra za evropsko prihodnost (CEP). Več informacij o CEP-ovem projektu.