Skoči na vsebino

VEČ

Država prejemnica

Črna gora

Naslov projekta

Izobraževanje računovodij v javnem sektorju Črne gore (PACT MNE 2)

Številka pogodbe

C1811-17-000008

Prejemnik sredstev

Center za razvoj financ

  -   sedež

Cankarjeva cesta 18, 1000 Ljubljana

  -   transakcijski račun

SI56 2900 0005 1501 134

Koda prejemnika

47000 () Other multilateral institution

Vrsta pomoči

B03: prispevki za posebne programe mednarodnih vladnih in nevladnih organizacij

Vsebinska opredelitev pomoči

15111: Public finance management

Financer

Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije

Datum podpisa pogodbe

17. 2. 2017

Obdobje izvajanja

Od

1. 1. 2017

Do

30. 9. 2018

Pogodbena vrednost v EUR

100.000,00

Predvidena vrednost po letih v EUR

2017

50.000,00

2018

50.000,00

Realizirana vrednost po letih v EUR

2017

49.966,30

2018

 

Spletna stran izvajalca

www.cef-see.org

Vpliv na podnebne spremembe (blaženje)

0 - ne vpliva

Vpliv na podnebne spremembe (prilagajanje)

0 - ne vpliva

Vpliv na biodiverziteto

0 - ne vpliva

Vpliv na dezertifikacijo

0 - ne vpliva

Vpliv na enakost spolov

0 - ne vpliva

Vpliv na zmanjšanje tveganja nesreč

0 - ne vpliva

Vpliv na povečanje odpornosti na nesreče

0 - ne vpliva

Ključni (pod)cilj trajnostnega razvoja iz Agende za trajnostni razvoj do leta 2030

16.6 Razviti učinkovite, odgovorne in pregledne ustanove na vseh ravneh