Skoči na vsebino

VEČ

Št. pogodbe

1811-16-000002

Prejemnik sredstev

Center za razvoj financ

Koda prejemnika

47000 () Other multilateral institution

Vrsta pomoči

B03: prispevki za posebne programe mednarodnih vladnih in nevladnih organizacij

Vsebinska opredelitev pomoči

15111: Public finance management

Financer

Ministrstvo za zunanje zadeve

Datum podpisa pogodbe

22. 12. 2015

Obdobje izvajanja

Od

1. 1. 2016

Do

 31. 12. 2016

Predvidena vrednost v EUR

2016

60.000,00

 

 

Realizirana vrednost v EUR

2016

59.999,56

 

 

Spletna objava (izvajalec)

www.cef-see.org

Podnebne spremembe (blaženje)

0 - ne vpliva

Podnebne spremembe (prilagajanje)

0 - ne vpliva

Enakost spolov

0 - ne vpliva

Okolje

0 - ne vpliva

Dobro upravljanje

2 - je poglavitni namen dejavnosti