Skoči na vsebino

IZOBRAŽEVANJE NOTRANJIH REVIZORJEV V JAVNEM SEKTORJU ČRNE GORE

Namen izobraževanja notranjih revizorjev v Črno gori je zagotoviti razvoj poklica notranjih revizorjev v skladu z mednarodnimi standardi in dobrimi praksami ter tako izboljšati upravljanje javnih financ in povečati odgovornost, transparentnost in učinkovitost javnega sektorja. Ministrstvo za finance Črne gore, ki mu je projekt namenjen, je za izobraževanje izrazilo velik interes in ga močno podpira. Izobraževanje notranjih revizorjev Črni gori prispeva tudi k izgradnji zmogljivosti in razvoja institucij pri izpolnjevanju kriterijev v postopku približevanja Evropski uniji. Črna gora se kot kandidatka za pridružitev EU pospešeno ukvarja z reformami sistema javnih financ, kar je ključnega pomena za njeno ekonomsko in politično tranzicijo. Zaveda se, da pomanjkanje znanja iz finančnega upravljanja in revizije pogosto prispeva h korupciji, neučinkovitosti in nezaupanju v vladne službe in obenem otežuje izvedbo potrebnih reform, kar so glavni problemi na poti Črne gore v EU.

 

Skupna vrednost projekta znaša 298.832 EUR, od tega Ministrstvo za zunanje zadeve RS prispeva 60.000 EUR.  Ostali del prispeva vlada Republike Nemčije skozi Nemški sklad stabilnosti za Jugovzhodno Evropo. Izvedba projektnih aktivnosti, ki jih sofinancira MZZ je predvidena v letu 2016. Več »

 

Svečana podelitev diplom trem generacijam notranjih revizorjev v javnem sektorju v Črni gori, spletna novica MZZ, 3. 1. 2017