Skoči na vsebino

IZGRADNJA SORTIRNICE NA ŽABLJAKU

Projekt se je izvedel z donacijo Republike Slovenije preko Centra za mednarodno razvojno sodelovanje (CMSR). Prejemnik donacije je občina Žabljak. V občini se nahajajo številne divje deponije, na katerih se neorganizirano odlagajo odpadki gospodinjstev. Veliko odpadkov se odlaga v korita vodotokov, tudi v reko Taro in njene pritoke, ki spada med najbolj zaščitene vodotoke.

 

Občina je na odlagališču Čarkovo polje predvidela izgradnjo zbirnega centra in sortirnice odpadkov, dolgoročno pa se bodo odpadki iz občine Žabljak vozili na sanitarno deponijo v občini Plevlja, ki pa še ni zgrajena.  V okviru projekta se je postavili objekti in sortirna linija za ločevanje težke in lahke frakcije odpadkov. Sortiranje lahke frakcije se vrši v sortirni kabini, kjer se ročno zbira 5 frakcij (2 frakciji papirja, aluminijaste doze in dve frakciji plastike), na koncu pa se avtomatsko sortira kovinski material s pomočjo magneta. Težka frakcija se vozil na regionalni zbiralni center Plevlja. Sortirane frakcije se balirajo in pripravlja za predajo podjetjem za predelavo sekundarnih surovin.

 

Izvedba projekta predstavlja demonstracijo novih tehnologij na področju ravnanja z odpadki in primer dobre prakse, kako ravnati z odpadki. Projekt bo pripomogel k zaščiti okolja, zmanjšanju onesnaževanja podtalnih voda in ponovni uporabi dela odpadkov. Več »