Skoči na vsebino

ČAS JE ZA PRAVICE ŽENSK IN ENAKOPRAVNOST SPOLOV V ČRNI GORI

Projekt naslavlja problematiko neenakovrednega položaja žensk, ki je v Črni gori pereč problem ne glede na to, da ga je prepoznala in skozi zakonodajo in ratifikacijo številnih mednarodnih konvencij in resolucij tudi uzakonila. Vendar glede na to, da odgovornim inštitucijam manjka strokovno znanje in kapacitete za učinkovito implementacijo zakonodaje na področju enakosti spolov, je glavni cilj projekta izboljšati prepoznavnost problematike neenakosti spolov v javnosti in med političnimi akterji.

 

V ta namen bo vprašanje enakopravnosti spolov vključen v javni diskurz in vzpostavljen bo sistem strokovnjakov za usposabljanje ter svetovanje. Ciljne skupine projekta so organizacije civilne družbe, vladne inštitucije, mediji in splošna javnost. Cilji bodo doseženi skozi usposabljanje, delavnice, pripravo smernic, študij, tiskovnih konferenc, organiziranje dogodkov za dvig osveščenosti, promocijske aktivnosti, študijskega obiska v Sloveniji.


Predvideni rezultati projekta: usposobljeni predstavniki civilne družbe in javnih inštitucij za strokovno svetovanje in izobraževanje na področju politike enakosti spolov; seznanjeni predstavniki medijev in splošna javnost  s problematiko neenakopravnosti spolov v črnogorski družbi; pripravljeni temeljni dokumenti za izboljšanje in implementacijo na področju enakosti spolov in pravic žensk. Vrednost projekta znaša 79.998,55 EUR. Več »

 

Usposabljanje za enakost spolov v Črni gori, spletna novica MZZ, 21. 9. 2015