Skoči na vsebino

ČRNA GORA

Projekti v izvajanju

» Podpora razvoju Avio-helikopterske enote MNZ Črne gore

» Izobraževanje notranjih revizorjev v javnem sektorju Črne gore (TIAPS MNE 4)

» Pomoč Črni gori pri pogajanjih o pristopu k EU

» Podpora razvoju politik za učinkovito rabo virov

» Ženske kot nosilke pozitivnih družbenih sprememb v Črni gori

» Izobraževanje računovodij v javnem sektorju Črne gore (PACT MNE 2)

 

» Sanacija, rekonstrukcija in izgradnja vodovodne mreže na Žabljaku - CMSR/MF

» Upravljanje okoljske in turistične infrastrukture v javni lasti občine Žabljak - CMSR/MF
» Rastlinska čistilna naprava za naselje Vranjina - CMSR/MF
» Sanacija deponije v Plavu - CMSR/MF

 

Zaključeni projekti

2017

» Nabava komunalnega vozila in zabojnikov za občino Žabljak - CMSR/MF

» Izgradnja čistilne rastlinske naprave za mesto Šavnik - CMSR/MF

» Sonaravna sanacija deponije komunalnih odpadkov na Žabljaku - CMSR/MF

 

2016

» Podpora vstopanju Črne gore v NATO

» Pomoč Črni gori pri pogajanji o pristopu k EU-2016

» Izobraževanje notranjih revizorjev v javnem sektorju Črne gore

» Čas je za pravice žensk in enakopravnost spolov v Črni gori

 

» Izdelava Akcijskega plana energetskega sektorja Črne gore za obdobje 2015 – 2019 - CMSR/MF

» Sonaravna sanacija deponije komunalnih odpadkov na Žabljaku - CMSR/MF

» Izgradnja sortirnice na Žabljaku - CMSR/MF

2015

» Izgradnja sortirnice na Žabljaku

» Krovni projekt bilateralne tehnične pomoči Črni gori pri pogajanjih o pristopu k EU

» Pomoč Črni gori pri pogajanji o pristopu k EU-2015

» Krepitev vloge žensk v obrambnem sektorju

2014

» Krovni projekt bilateralne tehnične pomoči Črni gori pri pogajanjih o pristopu k EU v 2014

» Pomoč Črni gori pri pogajanjih o pristopu k EU 2014

» Ureditev in upravljanje rekreacije na reki Tari

» Usposabljanje notranjih revizorjev javnega sektorja (TIAPS)

» Oprema in izgradnja športne dvorane - druga faza projekta "Dopolnitev vsebin v hotelu Gorske oči v Žabljaku"

2013

» Pomoč Črni gori pri procesu pogajanj o pristopu k EU 2013
» Od okolja do družine, usposabljanje strokovnega kadra, otrok in učiteljev, kampanja ter rehabilitacija otrok iz Črne gore
» Opremljanje otroškega igrišča v Baru