Skoči na vsebino

ZAŠČITA OKOLJA IN RAZVOJ UNSKO-SANSKEGA KANTONA Z UPORABO EKOREMEDIACIJ

 

Ekoremediacija (ERM) je uporaba naravnih sistemov in procesov za varovanje in obnovo okolja in pomeni osnovo za ekosistemske tehnologije. ERM predstavljajo dolgoročno rešitev za obstoječe okoljske probleme in zagotavitev ohranjanja narave, poleg tega spodbujajo trajnostni razvoj, saj vključujejo okoljske, gospodarske in socialne vidike.


Unsko-sanski kanton je znan po naravnih lepotah in virih, ki jih je potrebno zaščititi pred onesnaževanjem in degradacijo. V okviru projekta se bodo identificirali glavni okoljski problemi in njihovi vzroki, naredil se bo pregled usklajenosti kantonske okoljske politike z okoljskimi cilji EU. Pripravil se bo seznam potencialnih ERM, kot načina reševanja specifičnih okoljskih problemov. Določila se bodo prioritetna področja za implementacijo ERM in pripravile strokovne podlage za njihovo izvajanje.

 

Projekt bo zaključen z izgradnjo objekta in sistema ERM za prečiščevanje odpadnih vod.

 

Rezultati projekta so izdelan pregled okoljskih problemov in seznam potencialnih ekoremediacij, izdelan pregled usklajenosti kantonske okoljske politike z okoljskimi cilji EU in zgrajeni objekti in sistemi ekoremediacij.

 

Cilja projekta:
• reševanje okoljskih problemov s pomočjo zelenih tehnologij,
• ohranjanje okolja. Več »