Skoči na vsebino

VZPOSTAVITEV STANDARDOV EU NA PODROČJU VARNE IN KAKOVOSTNE PREHRANE - VZPOSTAVITEV FITOSANITARNEGA SISTEMA

 

Splošni cilj projekta je bil usposabljanje javnih uslužbencev na področju fitosanitarnega varstva, neposredna pomoč in izobraževanje pristojnih ministrstev pri pripravah na preglede usklajenosti zakonodaje, pomoč upravnemu osebju ministrstev entitet in okrožja Brčko ter tudi osebju Uprave za varstvo rastlin Bosne in Hercegovine pri inšpekcijah in na strokovnem področju zdravja rastlin.
 
Štirje slovenski strokovnjaki so opravili svetovalne misije za triintrideset fitosanitarnih in gozdarskih inšpektorjev. Na upravnem področju so pregledali obstoječo zakonodajo in priporočili nadaljnje dejavnosti. Na inšpekcijskem področju so pomagali usposobiti fitosanitarne in gozdarske inšpektorje, na strokovnem področju so delovali na izvajanju programa posebnega nadzora za škodljive organizme gozdnega in drugega drevja ter pridelavi in premeščanju krompirja.

 

Dosežen je bil načrtovani cilj projekta t.j. dvig ravni usposobljenosti javnih uslužbencev, ki delujejo na področju fitosanitarnega varstva. Več »