Skoči na vsebino

VZPOSTAVITEV REFERENČNEGA AKREDITACIJSKEGA LABORATORIJA V BIH ZA PROUČEVANJE KVALITETE NAFTNIH DERIVATOV

Področje kontrole naftnih derivatov v BIH spada v zakonsko regulirano področje. Z analizo reguliranja obstoječih možnosti za preučevanje kvalitete naftnih derivatov v BiH se je ugotovilo, da obstoječe kapacitete ne zagotavljajo objektivnega in potrebnega nivoja storitev in da so zahteve tržišča na tem področju vse večje ter da mora biti to področje bolj kvalitetno regulirano.


Donacija RS predstavlja prenos direktive EU v nacionalni pravni red BiH, usposabljanje strokovnjakov, postavitev standardov in certifikatov ter nabavo potrebne merilne opreme in instrumentov za vzpostavitev referenčnega akreditiranega laboratorija v BiH za proučevanje kakovosti naftnih derivatov. Ureditev tega sektorja bo imela pozitivne učinke na mnogih drugih področjih, kar vpliva na krepitev proizvodnih in izvoznih zmožnosti države.

 

Rezultata projekta sta prenos direktive EU v nacionalni pravni red BiH in opremljen referenčni akreditirani laboratorij v BiH za proučevanje kakovosti naftnih derivatov.

 

Cilji projekta:
• izboljšan nadzor nad kakovostjo naftnih derivatov v prometu,
• povečanje kakovosti naftnih derivatov na tržišču BiH,
• preprečevanje nelojalne konkurence dobaviteljev cenejših nekvalitetnih goriv,
• zaščita naravnega okolja zaradi manjših izpustov v okolje (posredni učinek znižanje porabe zaradi boljše kakovosti),
• dostop lokalne industrije do storitev laboratorija,
• povečanje števila usposobljenih strokovnjakov. Več »

 

Slovenija z razvojnimi sredstvi pomaga BiH, posredno pa tudi sebi, spletna novica Svet24, 23. 5. 2015