Skoči na vsebino

VEČ »

 

Št. projekta / Donor project N°

1811-13-000066

Prejemnik sredstev /

Channel of delivery name

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijski zavod Maribor

Koda prejemnika / Channel code

22000 Donor country-based NGO

Vrsta pomoči / Type of aid

C01: projekti / project-type interventions

Vsebinska opredelitev pomoči /

Purpose code

14015: Water resources conservation (including data collection)

Financer / Extending agency

Ministrstvo za zunanje zadeve / Ministry of Foreign Affairs

Datum podpisa pogodbe / Commitment date

10.6.2013

Obdobje izvajanja / Start - End

Od / From

1.3.2013

Do / To

10.10.2014

Predvidena vrednost v EUR / Commitments in EUR

2013

19.927,00

2014

19.927,00

Realizirana vrednost v EUR / Amounts extended in EUR

2013

19.453,69

2014

19.926,91

Spletna stran prejemnika / Channel of delivery web page

www.kmetijski-zavod.si

Podnebne spremembe (blaženje) /

Climate change (mitigation)

1 - močno vpliva / significant objective

Podnebne spremembe (prilagajanje) /

Climate change (adaptation)

1 - močno vpliva / significant objective

Enakost spolov / Gender equality

n. p. / n. a.

Pomoč okolju / Aid to environment

n. p. / n. a.

Dobro upravljanje / PD/GG

n. p. / n. a.