Skoči na vsebino

TRAJNOSTNA RABA VODNIH VIROV IN ZAGOTAVLJANJE KONKURENČNOSTI LOKALNEGA OBMOČJA

 

Projekt je obravnaval okoljsko problematiko, povezano z urbanimi vplivi na onesnaževanje vode v Tuzelskem kantonu v Bosni in Hercegovini. Območje je bogato z naravnimi vodnimi viri, vendar nima ustreznega strateškega gospodarjenja z vodami. Projekt je z ozaveščanjem in izobraževanjem prebivalcev, kmetov in lokalnih skupnosti ter s pripravo strokovnih podlag in izdelavo smernic za okoljsko svetovanje prispeval k trajnostnemu ohranjanju vodnih virov, razvoju območja in novim delovnim mestom. Na območju projekta se kažejo dolgoročne priložnosti za izboljšanje kemijskega stanja tal in s tem posredno vodnih virov (podtalnice) ter ohranjanje biotske raznovrstnosti, spodbujanje ekološko in biološko neoporečnih načinov kmetijske pridelave in predelave, hkrati pa ohranjanje poseljenosti ekološko občutljivega območja v skladu z obstoječo zakonodajo EU in federacije.
 
Izobraževanje, ozaveščanje ter analize tal in podtalnice so bile strokovne podlage za pripravo načrta za trajnostno gospodarjenje z vodnimi viri. Izdelani so bili predlogi za učinkovitejše izvajanje zakonodaje za dolgoročno ohranjanje in izboljšanje kakovosti vodnih virov in tal. Dodana vrednost projekta so izdelane smernice za okoljsko svetovanje za ublažitev okoljskih tveganj onesnaženja vodnih virov v Tuzelskem kantonu. Več »