Skoči na vsebino

VEČ »

Št. projekta / Donor project N°

1811-15-000001

Prejemnik sredstev /

Channel of delivery name

Center za evropsko prihodnost / Centre for European Perspective

Koda prejemnika / Channel code

22000 Donor country-based NGO

Vrsta pomoči / Type of aid

C01: projekti / project-type interventions

Vsebinska opredelitev pomoči / Purpose code

25010: Business support services and institutions

Financer /

Extending agency

Ministrstvo za zunanje zadeve / Ministry of Foreign Affairs

Datum podpisa pogodbe / Commitment date

6.2.2015

Obdobje izvajanja / Start - End

Od / From

1.1.2015

Do / To

30.11.2015

Predvidena vrednost v EUR / Commitments in EUR

2015

18.367,55

Realizirana vrednost v EUR / Amounts extended in EUR

2015

18.167,19

 

 

Spletna stran prejemnika /

Channel of delivery web page

 

www.cep.si

Podnebne spremembe (blaženje) /

Climate change (mitigation)

0 - ne vpliva / not targeted

Podnebne spremembe (prilagajanje) /

Climate change (adaptation)

0 - ne vpliva / not targeted

Enakost spolov / Gender equality

0 - ne vpliva / not targeted

Pomoč okolju / Aid to environment

0 - ne vpliva / not targeted

Dobro upravljanje / PD/GG

2 - je poglavitni namen dejavnosti / principal objective