Skoči na vsebino

VEČ

Država prejemnica

Bosna in Hercegovina

Naslov projekta

Protiminsko delovanje v Bosni in Hercegovini v letih 2017 in 2018

Številka pogodbe

C1811-17-000021

Prejemnik sredstev

ITF Ustanova za krepitev človekove varnosti

   -   sedež

Zabrv 12, 1292 Ig

   -   transakcijski račun

SI56 3000 0020 6276 259

Koda prejemnika

21027 (ITF) International Trust Fund for Demining and Mine Victims Assistance

Vrsta pomoči

B01: prispevki za osnovo delovanje nevladnih organizacij, drugih pravnih oseb zasebnega prava, javno-zasebnih partnerstev in raziskovalnih ustanov

Vsebinska opredelitev pomoči

15250: Removal of land mines and explosive remnants of war

Financer

Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije

Datum podpisa pogodbe

20. 1. 2017

Obdobje izvajanja

Od

1. 1. 2017

Do

31. 12. 2018

Pogodbena vrednost v EUR

140.000,00

Predvidena vrednost po letih v EUR

2017

70.000,00

2018

70.000,00

Realizirana vrednost po letih v EUR

2017

70.000,00

2018

 

Spletna stran izvajalca

www.itf-fund.si

Vpliv na podnebne spremembe (blaženje)

0 - ne vpliva

Vpliv na podnebne spremembe (prilagajanje)

0 - ne vpliva

Vpliv na biodiverziteto

0 - ne vpliva

Vpliv na dezertifikacijo

0 - ne vpliva

Vpliv na enakost spolov

0 - ne vpliva

Vpliv na zmanjšanje tveganja nesreč

2 - je poglavitni namen dejavnosti

Vpliv na povečanje odpornosti na nesreče

2 - je poglavitni namen dejavnosti

Ključni (pod)cilj trajnostnega razvoja iz Agende za trajnostni razvoj do leta 2030