Skoči na vsebino

PROTIMINSKO DELOVANJE V BOSNI IN HERCEGOVINI V LETIH 2017 IN 2018

Delovanje predstavniške pisarne v 2018 bo omogočilo stabilno, nemoteno in kontinuirano izvajanje potrebnih postopkov organizacije in izvedbe razpisnih postopkov, izvajanje projektov protiminskega delovanja, podporo nacionalnim strukturam ter omogočila prisotnost ITF, ki je neposredno vključena v financiranje, nadzor in izvedbo projektov razminiranja v Bosni in Hercegovini, izdelavo ocene humanitarnega in socio-ekonomskega aspekta projekta, izdelave poročil za donatorje ter za spremljanje izvajanja del razminiranja oziroma oceno kvalitete in upravičenosti samih projektov in delovišč.

 

Za izvajanje nemotene komunikacije in koordinacije del med različnimi skupinami odgovornimi za dela razminiranja kot tudi predstavniki donatorjev (veleposlaništvi) pisarna kontinuirano vzdržuje neposredno komunikacijo z izvajalci na projektih in terenu. Izredno pomemben segment predstavlja neposredno in kontinuirano vzdrževanje kontaktov s predstavniki veleposlaništev (donatorji) za zagotavljanje rednega dotoka donatorskih sredstev. Več »