Skoči na vsebino

VEČ

Država prejemnica

Bosna in Hercegovina

Naslov projekta

Šolska in vrstniška mediacija v Bosni in Hercegovini

Številka pogodbe

C1811-17-000107

Prejemnik sredstev

ITF Ustanova za krepitev človekove varnosti

   -   sedež

Zabrv 12, 1292 Ig

   -   transakcijski račun

SI56 3000 0020 6276 259

Koda prejemnika

21027 (ITF) International Trust Fund for Demining and Mine Victims Assistance

Vrsta pomoči

C01: projekti

Vsebinska opredelitev pomoči

11130: Teacher training

Financer

Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije

Datum podpisa pogodbe

10. 7. 2017

Obdobje izvajanja

Od

1. 7. 2017

Do

30. 6. 2018

Pogodbena vrednost v EUR

24.000,00

Predvidena vrednost po letih v EUR

2017

20.000,00

2018

4.000,00

Realizirana vrednost po letih v EUR

2017

20.000,00

2018

 

Spletna stran izvajalca

www.itf-fund.si

Vpliv na podnebne spremembe (blaženje)

0 - ne vpliva

Vpliv na podnebne spremembe (prilagajanje)

0 - ne vpliva

Vpliv na biodiverziteto

0 - ne vpliva

Vpliv na dezertifikacijo

0 - ne vpliva

Vpliv na enakost spolov

1 – močno vpliva

Vpliv na zmanjšanje tveganja nesreč

0 - ne vpliva

Vpliv na povečanje odpornosti na nesreče

0 - ne vpliva

Ključni (pod)cilj trajnostnega razvoja iz Agende za trajnostni razvoj do leta 2030

4.7 Do leta 2030 poskrbeti, da bodo vsi učenci pridobili znanje in spretnosti, potrebne za spodbujanje trajnostnega razvoja, tudi z izobraževanjem o trajnostnem razvoju in trajnostnem načinu življenja, človekovih pravicah, enakosti spolov, spodbujanju kulture miru in nenasilja, državljanstvu sveta ter spoštovanju kulturne raznolikosti in prispevka kulture k trajnostnemu razvoju.