Skoči na vsebino

ŠOLSKA IN VRSTNIŠKA MEDIACIJA V BOSNI IN HERCEGOVINI

Šolska in vrstniška mediacija je eden od načinov spodbujanja in razvijanja sposobnosti moralnega razvoja učencev in strpnega ter konstruktivnega razreševanja konfliktov. Mediacija, konstruktivni dialog ter mirno reševanje sporov imajo dodaten pozitiven vpliv pri krepitvi medetničnega in medkulturnega dialoga.

 

Projekt se bo izvajal v treh različnih osnovnih šolah (po ena osnovna šola iz Federacije BiH, Republike Srpske in distrikta Brčko). V okviru projekta se bo z interaktivnim in praktičnim usposabljanjem usposobilo učitelje za šolske mediatorje ter jim podalo smernice, kako šolsko mediacijo implementirati v izobraževalni ustanovi, kjer delajo. Del usposabljanja je ob omogočeni superviziji praktično izvajanje in vzpostavitev medvrstniške mediacije. Alternativni način razmišljanja in aktivacija učencev imata takojšen pozitiven vpliv na vzgojno problematiko in šolsko klimo. Šolska mediacija je eden od načinov, ki jih ima na voljo šola za spodbujanje in razvijanje sposobnosti moralnega razvoja učencev in strpnega ter konstruktivnega razreševanja konfliktov.

 

S projektom se bo ciljno populacijo primarno naučilo, kako spravljivo komunicirati ter kako na miren način ter z zadovoljstvom vseh vpletenih razrešiti konflikte. Projekt je sestavljen iz štirih sklopov, in sicer (1) Usposabljanje učiteljev mediatorjev, (2) Izobraževanje učencev o mediaciji, (3) Supervizija izobraževanja učencev o mediaciji, ki ga izvajajo usposobljeni učitelji mediatorji ter (4) Zaključni dogodek in celostna evalvacija projektnih aktivnosti. Več»