Skoči na vsebino

VEČ

Država prejemnica

Bosna in Hercegovina

Naslov projekta

Spodbujanje podjetništva med mladimi v BiH

Številka pogodbe

C1811-17-000060

Prejemnik sredstev

Center za evropsko prihodnost

Koda prejemnika

10000 () Public Sector Institutions

Vrsta pomoči

C01: projekti

Vsebinska opredelitev pomoči

25010: Business support services and institutions

Financer

Ministrstvo za zunanje zadeve

Datum podpisa pogodbe

15. 3. 2017

Obdobje izvajanja

Od

1. 1. 2017

Do

30. 9. 2018

Predvidena vrednost v EUR

2017

32.044,47

2018

36.481,60

Realizirana vrednost v EUR

2017

32.044,47

2018

 

Spletna stran izvajalca

www.cep.si/news-and-press-/press-releases

Vpliv na podnebne spremembe (blaženje)

0 - ne vpliva

Vpliv na podnebne spremembe (prilagajanje)

0 - ne vpliva

Vpliv na biodiverziteto

0 - ne vpliva

Vpliv na dezertifikacijo

0 - ne vpliva

Vpliv na enakost spolov

1 - močno vpliva

Vpliv na zmanjšanje tveganja nesreč

0 - ne vpliva

Vpliv na povečanje odpornosti na nesreče

0 - ne vpliva

Ključni (pod)cilj trajnostnega razvoja iz Agende za trajnostni razvoj do leta 2030

8.3 Spodbujati razvojno naravnane politike v podporo proizvodnih dejavnosti, ustvarjanja dostojnih delovnih mest, podjetništva, ustvarjalnosti in inovativnosti ter ureditev pravnega statusa in rast mikro, malih in srednje velikih podjetij, tudi z dostopom do finančnih storitev