Skoči na vsebino

VEČ »

Št. projekta / Donor project N°

1811-13-000012/3

Prejemnik sredstev / Channel of delivery name

Center za evropsko prihodnost / Centre for European Perspective

Koda prejemnika / Channel code

22000 Donor country-based NGO

Vrsta pomoči / Type of aid

C01: projekti / project-type interventions

Vsebinska opredelitev pomoči / Purpose code

31182: Agricultural research

Financer / Extending agency

Ministrstvo za zunanje zadeve / Ministry of Foreign Affairs

Datum podpisa pogodbe / Commitment date

26.4.2013

Obdobje izvajanja / Start – End

1.4.2013 - 15.11.2013

Predvidena vrednost v EUR / Commitments in EUR

32.726,24

Realizirana vrednost v EUR / Amounts extended in EUR

32.626,85

Spletna stran prejemnika / Channel of delivery web page

www.cep.si/index.php