Skoči na vsebino

POMOČ PRI VZPOSTAVITVI STANDARDOV EU NA PODROČJU VARNE IN KAKOVOSTNE PREHRANE - VETERINARSKA KONTROLA PO STANDARDU EU

 

V okviru projekta je slovenski strokovnjak nudil pomoč medresorski delovni skupini za spremembo veterinarske zakonodaje BIH z namenom uskladitve sistema z zahtevami EK, s poudarkom na izvoz živil živalskega izvora v EU in Uradu za veterino iz področja doseganja kriterijev za izvoz in uvoz živil predvsem mleka in mlečnih izdelkov. Praktično usposabljanje je potekalo na petih farmah. Udeležilo se ga je 44 veterinarskih inšpektorjev

 

V okviru projekta je bilo organizirano tudi 30-dnevno usposabljanje laboratorijskih delavcev, ki delujejo na področju varne hrane, iz metod določanja histamina v ribah in ribjih proizvodih ter stiblenov v jetrih, mesu in urinu. Usposabljalo se je pet laboratorijskih delavcev  Veterinarskega zavoda.
 

Dosežen je bil cilj projekta t.j. dvig ravni varnosti in kvalitete proizvedene hrane v BIH v skladu z EU standardi. Več »