Skoči na vsebino

PODPORNO OKOLJE ZA SOCIALNO PODJETNIŠTVO IN TURIZEM ZA ŽENSKE

Projekt bo pripomogel k reševanju problema ekonomske neenakosti žensk preko podpiranja socialnega podjetništva v kulturnem turizmu v Srednjebosanskem kantonu (BiH), s ciljem dvigniti enakopravnost spolov v regiji preko usposabljanja in podpornega okolja za povečanje prihodkov žensk v turizmu.


Z izobraževanjem, razvojem novih storitev in umestitvijo le-teh na trg se bodo ženske ekonomsko osamosvojile, prispevale k enakopravnosti in enakosti žensk na trgu dela. S tem se bodo krepile kompetence vključenih žensk za višanje njihove zaposljivosti, razvile avtonomne zaposlitve ter obogatila turistična ponudba v regiji (razvoj lastnih poslovnih idej, projektov, produktov ali storitev). Z izobraževalnim mentorskim programom se bo štirim NVO omogočilo krepitev kompetenc in kapacitet za pridobitev znanja za podporo poslovnim in ekonomskim priložnostim za ženske na področju socialnega podjetništva. Z vzpostavitvijo inkubatorja za ženske se bo spodbujalo njihovo sodelovanje v družbi ter na ta način doprineslo k inovativnim in uporabnim produktom ali storitvam na področjih socialnega podjetništva in turizma ter prispevalo k zmanjševanju ekonomske neenakosti med moškimi in ženskami. Vzpostavljena bo čezsektorska mreža vsaj 20 organizacij (javnih in nevladnih) in podjetij, ki bo omogočala kontinuiteto delovanja na izbranih področjih, predvsem v smeri lobiranja za sprejetje ukrepov za pravno uveljavitev socialnega podjetništva in ukrepov glede enakosti spolov (zakonodaja in ukrepi, primerljivi z EU). S projektnimi aktivnostmi se bo prispevalo k preoblikovanju javnega mnenja na način, da bo le-to bolj sprejemljivo in odprto do žensk podjetnic. Izvajalec bo promoviral njihovo delo kot družbeno dobro in skušali prispevati k razumevanju ženskih podjetnic na področju turizma, socialnega podjetništva in širše kot motorja gospodarskega in družbenega razvoja. Več »