Skoči na vsebino

PODPORA DELOVANJU ITF USTANOVI ZA KREPITEV ČLOVEKOVE VARNOSTI V BOSNI IN HERCEGOVINI V LETU 2016

Cilj projekta je bil zagotoviti učinkovito izvajanje projektov in programov protiminskega delovanja ITF Ustanove za krepitev človekove varnosti v Bosni in Hercegovini v 2016.

 

Podpora Republike Slovenije v 2016 je omogočila nemoteno izvajanje potrebnih postopkov organizacije in izvedbe razpisnih postopkov, izvajanje direktnih projektov, podporo nacionalnim strukturam ter omogočile prisotnost ITF, ki je neposredno vključena v financiranje, nadzor in izvedbo projektov razminiranja v Bosni in Hercegovini, izdelavo ocene humanitarnega in socio-ekonomskega aspekta projekta, izdelave poročil za donatorje ter za spremljanje izvajanja del razminiranja oziroma oceno kvalitete in upravičenosti samih projektov in delovišč. Za izvajanje nemotene komunikacije in koordinacije del med različnimi skupinami odgovornimi za dela razminiranja kot tudi predstavniki donatorjev (veleposlaništvi) mora pisarna kontinuirano vzdrževati neposredno komunikacijo z izvajalci na projektih in terenu. Izredno pomemben segment predstavlja neposredno in kontinuirano vzdrževanje kontaktov s predstavniki veleposlaništev (donatorji) za zagotavljanje rednega dotoka donatorskih sredstev. Več»