Skoči na vsebino

VEČ

Št. projekta

1811-15-000017

Prejemnik sredstev

ITF Ustanova za krepitev človekove varnosti

Koda prejemnika

21027 (ITF) International Trust Fund for Demining and Mine Victims Assistance

Vrsta pomoči

B01: prispevki za osnovo delovanje nevladnih organizacij, drugih pravnih oseb zasebnega prava, javno-zasebnih partnerstev in raziskovalnih ustanov

Vsebinska opredelitev pomoči

15250: Removal of land mines and explosive remnants of war

Financer

Ministrstvo za zunanje zadeve

Datum podpisa pogodbe

6. 2. 2015

Obdobje izvajanja

Od

1. 1. 2015

Do

31. 12. 2015

Predvidena vrednost v EUR

2015

70.000,00

Realizirana vrednost v EUR

2015

70.000,00

Spletna stran prejemnika

 www.itf-fund.si/news/ongoing-support-provided-by-the-republic-of-slovenia

Podnebne spremembe (blaženje)

0 - ne vpliva

Podnebne spremembe (prilagajanje)

0 - ne vpliva

Enakost spolov

ni podatka

Pomoč okolju

ni podatka

Dobro upravljanje

ni podatka