Skoči na vsebino

VEČ »

Št. projekta / Donor project N°

1811-14-000045

Prejemnik sredstev /

Channel of delivery name

ITF Ustanova za krepitev človekove varnosti /

ITF Enhancing Human Security

Koda prejemnika / Channel code

21027 (ITF) International Trust Fund for Demining and Mine Victims Assistance

Vrsta pomoči / Type of aid

C01: projekti / project-type interventions

Vsebinska opredelitev pomoči / Purpose code

91010: Administrative costs

Financer /

Extending agency

Ministrstvo za zunanje zadeve / Ministry of Foreign Affairs

Datum podpisa pogodbe / Commitment date

22.5.2014

Obdobje izvajanja / Start - End

Od / From

1.1.2014

Do / To

31.12.2014

Predvidena vrednost v EUR / Commitments in EUR

2014

70.000,00

Realizirana vrednost v EUR / Amounts extended in EUR

2014

70.000,00

Spletna stran prejemnika /

Channel of delivery web page

 http://www.itf-fund.si/news/ongoing-support-provided-by-the-republic-of-slovenia

Podnebne spremembe (blaženje) /

Climate change (mitigation)

0 - ne vpliva / not targeted

Podnebne spremembe (prilagajanje) /

Climate change (adaptation)

0 - ne vpliva / not targeted

Enakost spolov / Gender equality

n. p. / n. a.

Pomoč okolju / Aid to environment

n. p. / n. a.

Dobro upravljanje / PD/GG

n. p. / n. a.