Skoči na vsebino

PODPORA DELOVANJU ITF USTANOVI ZA KREPITEV ČLOVEKOVE VARNOSTI V BOSNI IN HERCEGOVINI 2013

Namen in cilj projekta je bil zagotoviti učinkovito izvajanje projektov in programov protiminskega delovanja ITF v Bosni in Hercegovini.


Podpora delovanju pisarne ITF v Bosni in Hercegovini v letu 2013 je omogočila nemoteno izvajanje potrebnih postopkov organizacije in prisotnost ITF kot organizacije, ki je neposredno vključena v financiranje, nadzor in izvedbo projektov razminiranja, izdelavo humanitarnega in socio-ekonomskega vidika projekta, izdelavo poročil za donatorje ter za spremljanje izvajanja del razminiranja oz. oceno kvalitete in upravičenosti samih projektov in delovišč. Pisarna mora skrbeti za izvajanje nemotene komunikacije in koordinacije del med različnimi skupinami odgovornimi za posle razminiranja, kot tudi medpredstavniki donatorjev (veleposlaništvi). Ves čas mora vzdrževati neposredno komunikacijo z izvajalci na terenu. Več »