Skoči na vsebino

VEČ

Država prejemnica

Bosna in Hercegovina

Naslov projekta

Opolnomočenje žensk v Bosni in Hercegovini

Številka pogodbe

C1811-17-000028

Prejemnik sredstev

Slovenska karitas

Koda prejemnika

20000 () Non-governmental organisations (NGOs) and civil society

Vrsta pomoči

C01: projekti

Vsebinska opredelitev pomoči

11330: Vocational training

Financer

Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije

Datum podpisa pogodbe

3. 2. 2017

Obdobje izvajanja

Od

1. 1. 2017

Do

30. 9. 2019

Predvidena vrednost v EUR

2017

30.000,00

2018

35.000,00

2019

35.000,00

Realizirana vrednost v EUR

2017

30.000,00

2018

 

2019

 

Spletna stran izvajalca

www.karitas.si

Vpliv na podnebne spremembe (blaženje)

0 - ne vpliva

Vpliv na podnebne spremembe (prilagajanje)

0 - ne vpliva

Vpliv na biodiverziteto

0 - ne vpliva

Vpliv na dezertifikacijo

0 - ne vpliva

Vpliv na enakost spolov

2 - je poglavitni namen dejavnosti

Vpliv na zmanjšanje tveganja nesreč

0 - ne vpliva

Vpliv na povečanje odpornosti na nesreče

0 - ne vpliva

Ključni (pod)cilj trajnostnega razvoja iz Agende za trajnostni razvoj do leta 2030

5.5 Zagotoviti celovito in dejansko vključenost žensk ter enake možnosti na vseh ravneh odločanja v politiki, gospodarstvu in javnem življenju