Skoči na vsebino

OBNOVA S POPLAVAMI POŠKODOVANEGA ZDRAVSTVENEGA IN GASILSKEGA DOMA V KRAJU VIDOVICE V BOSNI IN HERCEGOVINI

Ob poplavah v Bosni in Hercegovini v maju 2014 je bilo uničenih ali poškodovanih veliko javnih zgradb. Država, NVO in drugi so jih poskušali obnoviti. Od julija 2014 so imele pri obnovi prednost šole, da bi se pouk lahko normalno začel novembra 2014. Prednostno so bile obravnavane tudi večje zdravstvene ustanove. Manjše javne zgradbe v manjših krajih niso bile na prednostnem seznamu in tudi zaradi pomanjkanja sredstev mnoge še niso obnovljene. Delo v teh ustanovah je zato zelo ovirano, prebivalci pa imajo slabše pogoje za oskrbo. Projekt je nastal na podlagi še aktualnih lokalnih potreb po obnovi teh zgradb v BiH. V okviru projekta bosta obnovljena zaradi poplav poškodovani zdravstveni in gasilski dom v poplavljenem kraju Vidovice (voda se je v obeh domovih zadrževala skoraj tri tedne) v občini Orašje ob reki Savi.

 

Cilji projekta: izboljšanje pogojev za osnovno zdravstveno oskrbo prebivalcev kraja Vidovice v Bosni in Hercegovini ter izboljšanje pogojev za zagotavljanje požarne varnosti in varnosti ob naravnih nesrečah za prebivalce kraja Vidovice v BiH.

 

Rezultati projekta: obnova prostorov zdravstvenega doma v kraju Vidovice ter obnova prostorov in zunanjosti gasilskega doma v kraju Vidovice. Več »