Skoči na vsebino

MISLIM, LOČUJEM, (PRE)DELUJEM IN ZEMLJO REŠUJEM, GRAČANICA (BIH)

 

Projekt je bil namenjen ozaveščanju javnosti o neodgovornem ravnanju z odpadki in njegovih posledicah za okolje. Dejavnosti so vključevale izobraževanje, posredovanje znanja, usposabljanje šolskih delavcev, prostovoljcev in predstavnikov nevladnih organizacij za pravilno ravnanje z odpadki. Projekt se je izvajal večinoma v občini Gračanica v Bosni in Hercegovini, kjer zaradi neozaveščenosti prebivalstva večina odpadkov konča v bližnji reki Spreči.

 

Njegov glavni cilj je bil prispevati k ozaveščanju o problematiki odpadkov in njihovih negativnih vplivov na okolje ter razvijanje pozitivnih navad v odnosu do narave in pri ločevanju odpadkov.

 

Poleg izobraževanja je zajemal zbiranje in ločevanje odpadkov, odvoz na reciklažo, prostovoljne akcije v skupnosti ter medijske kampanje. Večina dejavnosti je potekala v vrtcih in šolah. V izvajanje projekta so bili vključeni nevladne organizacije, občinske strukture, organi lokalne samouprave, občinske javne službe in prebivalstvo. Več »