Skoči na vsebino

VEČ »

Št. projekta oz. pogodbe /

Donor project N°

1811-13-000011-9

Prejemnik sredstev /

Channel of delivery name

Center za mednarodno sodelovanje in razvoj / Centre for international cooperation and development

Koda prejemnika / Channel code

10000 () PUBLIC SECTOR INSTITUTIONS

Vrsta pomoči / Type of aid

C01: projekti / project-type interventions

Vsebinska opredelitev pomoči / Purpose code

32220: Mineral prospection and exploration

Financer / Extending agency

Ministrstvo za zunanje zadeve / Ministry of Foreign Affairs

Datum podpisa pogodbe /

Commitment date

9.4.2014

Obdobje izvajanja / Start - End

od

1.1.2014

do

31.6.2014

Predvidena vrednost v EUR / Commitments in EUR

2014

72.404,00

 

 

Realizirana vrednost v EUR /

 Amounts extended in EUR

2014

72.404,00

 

 

Spletna objava (izvajalec)

http://www.cmsr.si/Dejavnosti/Mednarodno_razvojno_sodelovanje/Projekti/

Podnebne spremembe (blaženje) / Climate change (mitigation)

1 - močno vpliva /

significant objective

Podnebne spremembe (prilagajanje) / Climate change (adaptation)

1 - močno vpliva /

significant objective

Enakost spolov / Gender equality

n. p. / n. a.

Okolje / Aid to environment

2 - je poglavitni namen dejavnosti / principal objective

Dobro upravljanje / PD/GG

n. p. / n. a.