Skoči na vsebino

AVTOMATIZACIJA IN DALJINSKI NADZOR TRANSPORTNEGA SISTEMA IN SISTEMA ODVODNJAVANJA V JAMAH POGONA HALJINIĆI, II. FAZA

Rudnik Kakanj je v zadnjih letih razširil jamo Haljiniči. Za  avtomatizacijo in daljinski nadzor so potrebovali dodatno opremo za odvodnjavanje v novo odprtih jaških.

 

S pomočjo donacije Republike Slovenije se je dobavila in montirala oprema za avtomatizacijo in daljinski nadzor transportnega sistema in sistema odvodnjavanja v jamah pogona Haljinići. Na sistemu odvodnjavanja se je izvedlo avtomatsko/ročno upravljanje glavne črpalke iz nadzorno – upravljavskega centra, sistem videonadzora se bo povečal za 4 videokamere, obstoječi informacijski sistem pa se je programsko razširil. Za izboljšanje varnosti so se za tehnološki proces odpiranja in priprave novih odkopnih polj nabavili prenosni detektorji metana, ogljikovega dioksida in monoksida, kisika, temperature, vlage in absolutnega pritiska.

 

Cilji projekta:
• avtomatsko in kontinuirano spremljanje parametrov v jami,
• videonadzor posameznih tehnoloških procesov,
• daljinsko upravljanje odvodnjavanja,
• izboljšanje varnosti pri delu in pogojev dela.

 

Skupna vrednost projekta je 241.348 EUR, od tega je Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije prispevalo 72.404 EUR. Več »