Skoči na vsebino

VEČ »

Št. projekta oz. pogodbe / Donor project N°

1811-13-000011-14/1

Prejemnik sredstev /

Channel of delivery name

Center za mednarodno sodelovanje in razvoj /

Centre for international cooperation and development

Koda prejemnika / Channel code

10000 () PUBLIC SECTOR INSTITUTIONS

Vrsta pomoči / Type of aid

C01: projekti / project-type interventions

Vsebinska opredelitev pomoči / Purpose code

11120: Education facilities and training

Financer /

Extending agency

Ministrstvo za zunanje zadeve /

Ministry of Foreign Affairs

Datum podpisa pogodbe / Commitment date

17.4.2013

Obdobje izvajanja / Start - End

Od / From

1.7.2014

Do / To

31.12.2015

Predvidena vrednost v EUR / Commitments in EUR

2014

185.000,00

 

 

Realizirana vrednost v EUR / Amounts extended in EUR

2014

185.000,00

 

 

Spletna objava (izvajalec)

http://www.cmsr.si/

Podnebne spremembe (blaženje) /

Climate change (mitigation)

0 - ne vpliva / not targeted

Podnebne spremembe (prilagajanje) /

Climate change (adaptation)

0 - ne vpliva / not targeted

Enakost spolov / Gender equality

n. p. / n. a.

Okolje / Aid to environment

n. p. / n. a.

Dobro upravljanje / PD/GG

n. p. / n. a.