Skoči na vsebino

POMOČ ALBANSKIM OBČINAM NA PODROČJU PRIPRAVE EU IN DRUGIH MEDNARODNIH PROJEKTOV

Projekt je usmerjen v prenos dobrih praks iz Slovenije s področja programiranja strateških usmeritev na nacionalni ravni ter implementacije konkretnih projektov na lokalni ravni. Zasnovan je v obliki več delavnic, na katerih slovenski strokovnjaki predstavnikom albanskih občin, regionalnih razvojnih agencij, predstavnikom mladinskih in drugih aktivnih nevladnih organizacij predstavljajo osnove projektnega vodenja in lastne konkretne izkušnje pri implementaciji mednarodno (zlasti EU) financiranih projektov na regionalni in lokalni ravni. Udeleženci ob koncu usposabljanja pripravijo okvirno prijavo z lastno projektno idejo. Več»

 

Delavnica v okviru projekta "Pomoč albanskim občinam na področju priprave EU in drugih mednarodnih projektov", spletna novica MZZ, 26. 5. 2017