Skoči na vsebino

POMOČ ALBANSKIM OBČINAM NA PODROČJU PRIPRAVE EU IN DRUGIH MEDNARODNIH PROJEKTOV

Po sprejetju zakona o Administrativno-teritorialni razdelitvi julija 2014 se je število občin v Albaniji zmanjšalo iz 373 na 61 občin. Reorganizacija lokalne samouprave je bila izvedena z namenom modernizacije, povečanja učinkovitosti storitev uprave, več javnih investicij, ter boljših možnosti za socialno ekonomski razvoj. Albanske občine so po reformi dobile nove pristojnosti. Zaradi tega je potrebna krepitev usposobljenosti lokalnih administracij na področju priprave kvalitetnih projektnih predlogov ter učinkovitega čezmejnega in transnacionalnega povezovanja in sodelovanja z drugimi lokalnimi, regionalnimi partnerji in regijami.


Cilj projekta je bil dvig usposobljenosti javnih uslužbencev lokalnih oblasti, ter ostalih regionalnih in lokalnih deležnikov (regionalne in lokalne razvojne agencije, druge nevladne organizacije ipd),  ter predstavnikov ministrstev, ki delujejo na področju financiranja in priprave lokalnih projektov.


Projekt se je usmeril v prenos dobrih praks iz Slovenije s področja koordinacije in programiranja strateških usmeritev na nacionalni ravni ter implementacije konkretnih projektov na lokalni ravni. Slovenski eksperti so v okviru dveh 4-dnevnih delavnic predstavili konkretne izkušnje in načine dela pri implementaciji mednarodno (zlasti EU) financiranih projektov na regionalni in lokalni ravni. Udeležili se je 24 udeležencev, ki so pripravili 71 projektov, v sofinanciranje pa je bilo odobrenih 27 projektov v skupni vrednosti 3.758.172 €.


Projekt je sofinancirala ameriška razvojna agencija USAID. Več »

 

Druga delavnica za predstavnike albanskih občin, spletna novica MZZ, 22. 4. 2016