Skoči na vsebino

POGOZDOVANJE V OBČINI ERSEKË, ALBANIJA

V Albaniji so v zadnjih 25 letih posekali domala vse gozdove, zato se država sooča s številnimi poplavami in drsenjem zemlje.

 

Cilji projekta je preprečevanje proženja plazov nad mestom, sanacija degradiranega področja, boj proti podnebnim spremembam v skladu z določili podnebne konvencije (UNFCCC), zmanjševanje izpustov Co2 in s tem prispevek k ciljem podnebne politike.

 

V okviru projekta pogozdovanja v občini Ersekë so se pripravile idejne rešitve za izbrano področje. Vključen je bil prenos znanja s strani strokovnjakov iz Slovenije in opravljena podrobna analiza lokacije. Na podlagi idejne rešitve se je pripravil zasaditveni načrt pogozdovanja. Izvedla se je zasaditev z ustreznimi sadikami v urbanem okolju in na izsekanem erodiranem širšem področju nad mestom.


Projekt bo znatno pripomogel k preprečitvi nastanka zemeljskih plazov, s čemer bo zagotovljena večja varnost za prebivalce in okolje. Ozelenitev erodiranega območja bo prispevala k ciljem na področju boja proti podnebnim spremembam, saj bo pogozdovano območje vršilo funkcijo ponora toplogrednih plinov. Več »