Skoči na vsebino

VEČ

Država prejemnica

Albanija

Naslov projekta

Krepitev vloge žensk v Albaniji za zagotavljanje enakih možnosti

Številka pogodbe

C1811-17-000025

Prejemnik sredstev

Forum za enakopraven razvoj, društvo

Koda prejemnika

20000 () Non-governmental organisations (NGOs) and civil society

Vrsta pomoči

C01: projekti

Vsebinska opredelitev pomoči

15170: Women’s equality organisations and institutions

Financer

Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije

Datum podpisa pogodbe

24. 1. 2017

Obdobje izvajanja

Od

1. 2. 2017

Do

15. 10. 2019

Predvidena vrednost v EUR

2017

30.000,00

2018

35.000,00

2019

35.000,00

Realizirana vrednost v EUR

2017

30.000,00

2018

 

2019

 

Spletna stran izvajalca

www.forumfer.org

Vpliv na podnebne spremembe (blaženje)

0 - ne vpliva

Vpliv na podnebne spremembe (prilagajanje)

0 - ne vpliva

Vpliv na biodiverziteto

0 - ne vpliva

Vpliv na dezertifikacijo

0 - ne vpliva

Vpliv na enakost spolov

2 - je poglavitni namen dejavnosti

Vpliv na zmanjšanje tveganja nesreč

0 - ne vpliva

Vpliv na povečanje odpornosti na nesreče

0 - ne vpliva

Ključni (pod)cilj trajnostnega razvoja iz Agende za trajnostni razvoj do leta 2030

8.3 Spodbujati razvojno naravnane politike v podporo proizvodnih dejavnosti, ustvarjanja dostojnih delovnih mest, podjetništva, ustvarjalnosti in inovativnosti ter ureditev pravnega statusa in rast mikro, malih in srednje velikih podjetij, tudi z dostopom do finančnih storitev